Maandag

20:00 – 21:15
Critical Alignment / Hatha Yoga – door Johanna


Dinsdag

09:45 – 11:00
Mild Alignment Yoga door Johanna

19:00 – 20:15
Hatha Balans Yoga door Elisabeth


Woensdag

09:30 – 10:45
Yin yoga – door Arjo.

18.15 – 19.25
Mild Alignment Yoga door Johanna

20:00 – 21:15
Hatha – Yin Flow Yoga – door Arjo


Donderdag

20:00 – 21:15
Critical Alignment / Hatha Yoga – door Johanna


Vrijdag

09.45 – 11.00
Critical Alignment / Hatha Yoga – door Johanna

×